Malin Stihl

Utbildare  och handledare

Jag har arbetat inom socialt arbete i mer än 20 år. Jag började som behandlare på ett litet behandlingshem för unga tjejer med psykosocial problematik. Efter en spännande resa inom området så är min arbetstid idag främst uppdelad på två ben, att utbilda och att handleda


Främst utbildar jag i MI - motiverande samtal och är medlem i det internationella nätverket MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers - sedan 2016