Ny bok

Ute 22 nov 2023

Nyfiken på boken?

Klicka på bilden

Motiverade samtal på högstadiet -
Att stärka elevers lärande


Det är obligatoriskt att gå i skolan, men det är inte obligatoriskt att lära sig något. Varje elev är unik och som pedagog behöver du hitta varje elevs egen nyckel till motivation och riktning i skolarbetet. Motiverande samtal (MI) är ett respektfullt och elevcentrerat förhållningssätt för att stärka elevers egen motivation att lyckas.


Det här är boken för dig som vill hjälpa dina högstadieelever att delta aktivt i sina studier, ta ett större ansvar för sitt skolarbete och hitta sin egen motivation för ett lyckat studieresultat. Boken ger dig grunden du behöver för att förstå och tillämpa MI:s förhållningssätt av samarbete, empowerment, compassion och acceptans i mötet med enskilda elever, helklasser och vårdnadshavare. Du får möjlighet att träna på verktyg och strategier för positivt bemötande och kommunikation, relationsskapande och ökad motivation för att uppnå det du, dina elever och vårdnadshavare vill.

Om motiverande samtal på högstadiet

Boken är mycket bra, har en inbjudande layout och fyller väl sitt syfte för den utan tidigare erfarenhet av MI. Exempel och beskrivningar är enkla att koppla till skolans vardagliga arbete, värdegrund och läroplan. Lättöverskådlig innehålls- och referensförteckning. Helhetsbetyg 4


Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 1 2024

Boken presenterar många goda samtalsverktyg som kommer att underlätta lärarnas vardag, vilket även skapar goda förutsättningar för elevernas personliga utveckling.


Staffan Hultgren
Member of MINT, kursansvarig för fristående högskolekurser inom MI.

Motiverande samtal är en vanlig metod vid behandlingsarbete - och den fungerar. Därför är den också omtyckt bland såväl klienter som behandlare


Denna bok riktar sig framför allt till dig som arbetar på behandlingshem och är nyfiken på MI. Du får en inblick i vad MI innebär och hur du praktiskt kan arbeta med motiverande samtal som metod och förhållningssätt för att skapa motivation och vilja till förändring hos dina klienter. Den ger dig en förståelse för hur förändringsprocessen går till och vad du som personal måste tänka på för att underlätta för din klient på dennes resa. 


Motiverande samtal ger dig som personal verktyg för aktivt lyssnande och att kunna locka fram, plocka och återge guldkornen som klienterna uttalar - ett sätt att jobba klientcentrerat på riktigt. 


Sugen på att köpa min bok?

Klicka på bilden

Sagt om Motiverande samtal i praktiken

ÄKTA & KONKRET


“Det märks att denna bok processats fram av en person som jobbat med socialt arbete nära klienter. Författaren gör det svåra enkelt. Malin får fram att det inte bara handlar om en metod utan ett gediget förhållningssätt som med stor sannolikhet bidrar till förändring både för dig själv och andra”


Cilla Dahl- Andersson

- Lärare Ö Grevie Folkhögskola

LÄTTBEGRIPLIG


“En fin och lättbegriplig bok om MI, som stimulerar reflektion och tankar om betydelsen av att lyssna förutsättningslöst.

Läs den!”


Philip Lalander

- Professor i socialt arbete vid Malmö universitet

LÄTT ATT ÖVERSÄTTA TILL EN BEHANDLINGSVARDAG


”Motiverande Samtal i praktiken är en bok som är överskådlig i sin utformning och som på kort tid ger en inblick i MI som metod. Språket är ledigt och på samma gång informativt och lätt att översätta till en behandlingsvardag. Jag som läsare får ta del av de viktigaste grundpelarna inom MI samt flera konkreta exempel på hur metoden tillämpas. Tonen i boken får mig som läsare att känna att jag kommer att kunna lära mig MI samtidigt som den förklarar att samtalsmetodik är ett hantverk som det ligger många timmars övning bakom. Efter att ha läst Malins bok är jag ivrig att börja öva nya färdigheter i samtal med trygg förvissning om att jag kan återvända till boken igen för repetition och vägledning.”


Sofie Larsson

- Lärare Jämshögs Folkhögskola