Bilden är från MINT Forum i Tallin 2019

Bill Miller är nyfiken på min bok som precis hade publicerats

MI -

motiverande samtal 


Som en person som naturligt strävar efter att erbjuda lösningar, har MI gett mig en kraftfull verktygslåda som tillåter mig att hjälpa andra på ett klientcentrerat och empatiskt sätt.


Istället för att omedelbart komma med svar eller lösningar, använder jag MI för att skapa en trygg och öppen plattform där människor kan utforska och upptäcka sina egna motiv och lösningar. Genom MI kan man guida på resan och låta klienten hitta sina egna svar och öka sin egen motivation att uppnå sina mål. 

Motiverande samtal är ett specifikt sätt att prata med människor om förändring och utveckling för att stärka deras egen motivation och åtagande till förändring

Miller och Rollnick 2023

Jag är medlem i MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers

Varje år hålls en internationell MINT-konferens. 

2023 var vi 400 medlemmar på plats i Köpenhamn 

Lyssna på hur en av grundarna till metoden,  Bill Miller, beskriver MI